fbpx

מדיניות הפרטיות

 מדיניות הפרטיות בנוגע לפרטי המשתמש והמידע הנאסף באפליקציית טסקי. המידע האישי הכולל מידע על הרכישות שבוצעו באתר (להלן: ״המידע״). נתונים אלו יישמרו במאגר המידע של האתר והכל בכפוף לאמור בהוראות חוק הגנת הפרטיות  (התשל”א – 1981).

 1. טסקי עושה מאמצים רבים על מנת להגן על אבטחת המידע וגישה של צדים שלישיים למידע אודות המשתמשים. המידע ואיסופו נעשים באמצעות טכנולוגית הצפנה ברמה אבטחה גבוהה ובאמצעות פרוטוקול SSL והכניסה תתאפשר בהזנת שם משתמש וסיסמה.
 2. בעלי האתר שומרים על זכותם להשהות חשבון משתמש ולהתנות את מתן שירותי האתר בהצגת הוכחות כי ביצירת חשבון המשתמש ובשימוש בו לא הופרו הוראות הסכם זה.

 3. הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של האתר משמעותה כי למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או בעלי האתר ו/או מי מטעמם עקב פריצות, חדירות, תקלות, ו/או שיבושים כלשהם באתר לרבות כשל במבנה האתר.

 4. לא תהיה למשתמש טענה ו/או דרישה ו/או תביעה על כל פעולות שנעשות באתר ו/או בזמני התגובה שלה, וזאת, הן בשל עבודות המתחייבות לצורך תחזוקת האתר ו/או עדכון הנתונים המופיעים בו והן בשל ליקויים או תקלות דומות לרבות בעיות במבנה האתר.

 5. בנוסף, וכפי שהובהר בהסכם תנאי השימוש, החיוב מתבצע באמצעות ספק הסליקה שהינו גוגל או אפל והחברה לא שומרת פרטי כרטיס אשראי בשרתיה.

 6. TasKey ו/או מי מטעמה רשאית לעדכן את המשתמשים בפעילות המתבצעת באתר ובהצעות העולות מעת לעת.

 7. המשתמש מסכים בזאת לקבלת הודעות דואר אלקטרוני לכתובת אותה מסר ברישומו לאפליקציית TasKey, ככל וירצה המשתמש לבטל הסכמה זו יוכל לעשות זאת באמצעות קישור להסרה שיצורף להודעת הדואר האלקטרוני.

 8. הרישום לאתר מהווה הסכמה ואישור קבלת עדכונים (“הודעות פוש“) מ TasKey אשר עשויים להיחשב כדברי פרסומת, כקבוע בחוק סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשסח 2008.

 9. באפשרותך להפסיק קבלת עדכונים כאמור בכל עת באמצעות הגדרות באתר, יובהר שנקיטה בפעולות אלו יגרמו להפסקת קבלת ההודעות דרך האתר עצמו אך לא עבור הודעות דואר אלקטרוני שלשם הפסקתם יש לנקוט כאמור לעיל לגבי הודעות דוא”ל.

 10. יובהר, כי משתמש שיבחר לבטל הודעות ועדכוני פוש מצהיר כי הוא מודע לכך שלא יקבל הודעות ועדכונים אודות עדכון הסכם זה, וכן לא יקבל הודעות ועדכונים בנושאים אחרים ועשוי שלא לקבל עדכונים כלל כולל עדכוני נתונים והודעות אחרות שהינם חלק אינטגרלי משירותי האתר והינו אחראי להתעדכן וככל ולא עשה זאת הינו מוותר על כל טענה בגין כך.

 11. טסקי שומרת לעצמה את הזכות לשלב הודעות פרסומת באתר בכל זמן, בכניסה ו/או רישום לאתר הנך מאשר זאת. ככל ותרצה להסיר את הודעות הפרסומת תוכל להסיר את האתר ממכשירך.

 12. טסקי משתמשת בטכנולוגיית cookies ״עוגיות״ ובטכנולוגיות אחרות לצורך תפעולו התקין של האתר (להלן “העוגיות”), וזאת בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולהתאמת האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש וכן לצרכי אבטחת מידע. המידע הנאסף איננו מזהה אותך והשימוש שיעשה ב Cookies  הינו בכפוף למדיניות הפרטיות של גוגל. אם הנך מעוניין לבדוק את מדיניות הפרטיות של גוגל תוכל לעשות זאת באמצעות בדיקת מדיניות הפרטיות באתרי האינטרנט של גוגל.

 13. כאמור, טסקי מקדישה  משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים.

 14. עם זאת, אין החברה יכולה לאבטח את מחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע.

 15. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגדינו ו/או מי מטעם טסקי עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכח ההסכם ו/או הדין.

 16. אנו ממליצים לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותך באינטרנט.

 17. יובהר, כי אף שבעלי האתר נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית, כשל, לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.

 18. לא תהיה למשתמש טענה ו/או דרישה ו/או תביעה על כל פעולות שנעשות באתר ו/או בזמני התגובה שלה, וזאת, הן בשל עבודות המתחייבות לצורך תחזוקת האתר ו/או עדכון הנתונים המופיעים בו והן בשל ליקויים או תקלות דומות לרבות בעיות במבנה האתר.

 19. על מנת להעניק לך חוויה נוחה ומשופרת ורמת אבטחה גבוהה, אנו דואגים לעדכן את האתר  מעת לעת והנך מאשר בזאת עדכונים אלו אף אם נעשו באופן אוטומטי.